شبه و عمد و عاقله
16 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله اثبات شده که دیه در جنایت شبه عمد بر عهده عاقله می باشد، نه جانی.